Read more about the article מצע מפלגת שחר בנושא – צעירים
Young friends in the park

מצע מפלגת שחר בנושא – צעירים

אוכלוסיית הצעירים מהווה את המנוע המשמעותי לצמיחה חברתית וכלכלית משמעותית. מבלי שיהיו צעירים במדינת ישראל, לא יהיה ביטחון, שגשוג, קידמה וחלוציות. הצעירים הם העתיד של המדינה ויש לתת להם תשומת…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – צעירים

מצע מפלגת שחר בנושא – אנשים עם מוגבלויות

בדומה לאוכלוסיית הגמלאים, אנשים עם מוגבלויות סובלים לא פעם מביורוקרטיה, סרבול ביורוקרטי שלא לצורך ופגיעה משמעותית באפיקים הכלכליים, אשר מהווים פגיעה בלתי מתקבלת על הדעת באוכלוסייה ייחודית זו. בדומה לאוכלוסיית…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – אנשים עם מוגבלויות

מצע מפלגת שחר בנושא – גמלאים

גמלאים, אשר מהווים את האוכלוסייה שבמו ידיה בנתה לנו את המדינה, מהווים אחוז ניכר מהאוכלוסייה אך אינם מקבלים מענה דומה לשאר האוכלוסייה. ביורוקרטיה, סרבול שלא לצורך ופגיעה משמעותית באפיקים כלכליים…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – גמלאים

מצע מפלגת שחר בנושא – תרבות וספורט

חברה אינה יכולה להתקיים מבלי שהיא תקיים עולם תרבותי וספורטיבי עשיר ומגוון, אשר משקף נאמנה את הגיוון הרחב הקיים בתוכה. היכולת של מדינה לייצר ולייצא את העולמות הללו משקף את…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – תרבות וספורט

מצע מפלגת שחר בנושא – הגנת הסביבה

נושא זה מהווה נדבך משמעותי בראייה שלנו את הסביבה שבה אנו חיים, אשר לצערנו אינו מקבל תשומת לב משמעותית הן ברמה המדינית והן ברמה הציבורית. ממשלות ישראל בעבר ובהווה לא…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – הגנת הסביבה

מצע מפלגת שחר בנושא – חקלאות

החקלאות הישראלית מהווה אבן יסוד לעבודה העברית אשר התחילה עם ראשיתה של ההתיישבות במאה הקודמת. היא זו אשר התוותה את הדרך להקמתה של מדינת ישראל, הייתה מעורבת משמעותית בבניית המדינה…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – חקלאות

מצע מפלגת שחר בנושא – שוויון מגדרי

שוויון מגדרי מהווה בסיס חשוב מאוד להקמת המדינה: נשים היו שותפות משמעותיות בבניין הכוח המדיני והחברתי, לצד היותן חלוצות ופורצות דרך יחד עם מקביליהם הגברים. ברבות השנים אפוא צומצם השוויון…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – שוויון מגדרי

מצע מפלגת שחר בנושא – איגודי עובדים

העבודה המאורגנת בארץ הינה אבן יסוד במשק הישראלי, שכן הוא מבטיח תנאי תעסוקה המאפשרים קיום בכבוד, לצד מתן הגנה משפטית כנגד מעסיקים הפוגעים בזכויות העובד הפשוט. זוהי אפוא מערכת חשובה…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – איגודי עובדים
Read more about the article מצע מפלגת שחר בנושא – תעסוקה
Image of business partners handshaking over business objects on workplace

מצע מפלגת שחר בנושא – תעסוקה

עולם התעסוקה עובר שינויים רבים ומצריך איזונים רבים גם בתוך החברה הישראלית. משך זמן עבודה ממושך, שכר שאינו עומד בהלימה ליוקר המחייה ומיסים גבוהים מידי הנגבים בעת קבלת השכר משפיעים…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – תעסוקה

מצע מפלגת שחר בנושא – פיתוח ארצי

תפיסת ממשלות ישראל לדורותיהן בכל הנוגע לפיתוח ארצי לא השתנה באופן משמעותי מאז שנות ה-90, עת הגל האחרון שבו נוצר פיתוח ארצי משמעותי אשר אינו מרוכז במרכז הארץ. המדיניות של…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – פיתוח ארצי

מצע מפלגת שחר בנושא – בינוי ושיכון

מצוקת הדיור מהווה את המצוקה המשמעותית ביותר על החברה הישראלית, שעה שאזרחיה הצעירים אינם מסוגלים לרכוש דיור ראוי ונאלצים לחיות על חשבון הוריהם או לקוות לקבלת ירושה אשר כוללת בתוכה…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – בינוי ושיכון

מצע מפלגת שחר בנושא – משפט

משפט מהווה את אבן היסוד של בניית חברה צודקת והוגנת כלפי כל. בלי משפט הוגן, צודק ושוויוני כלפי כולם, אמון הציבור במערכת המשפטית וגורמי אכיפת החוק ימשיך להיות נמוך מאוד,…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – משפט

מצע מפלגת שחר בנושא – תחבורה

הדרישה של אזרחי ישראל לתחבורה מובנית מאליה, לאור התשתיות שהוזנחו לאורך השנים וחוסר היכולת של אדם להגיע מנקודה אחת לשנייה במהירות האפשרית. רבים הם הכשלים אשר נמצאים במשרד התחבורה לאור…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – תחבורה

מצע מפלגת שחר בנושא – בריאות

מדינת ישראל מציגה מודל בריאות מהמתקדמות בעולם, בה אזרחי ישראל זכאים לבריאות מהמעלה הראשונה בעולם ומהמתקדמים ביותר משאר מדינות העולם. יחד עם זאת, במדינת ישראל קיימים פערים משמעותיים בכוח האדם…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – בריאות
Read more about the article מצע מפלגת שחר בנושא – רווחה
Close up top view of young people putting their hands together. Friends with stack of hands showing unity and teamwork.

מצע מפלגת שחר בנושא – רווחה

מהות קיומה של מדינת ישראל תלויה במידת השירותים החברתיים שהיא מציעה, באמצעות מוסדות הרווחה ושלוחותיה. רבים הינם האוכלוסיות אשר נזקקות לסיוע של מוסדות חשובים אלו, אולם דומה שממשלות ישראל לדורותיהן…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – רווחה

מצע מפלגת שחר בנושא – פנים

השלטון המקומי הוא פונקציה משמעותית אשר לא מקבלת משמעות מיוחד בקרב האזרח הפשוט, אך כן חשוב לתת לנושא זה תשומת לב משמעותית: מדובר בפונקציה אשר קשורה ליום יום שלנו ואשר…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – פנים

מצע מפלגת שחר בנושא – האוצר

מיותר לציין את יוקר המחיה בארץ, אשר הרקיע שחקים בשנים האחרונות בשם הגידול בתוצר ובפגיעה בשכבות הביניים ומטה. מצב זה הוביל לעליות מחירים באופן משמעותי, הגדלת פערים בין השכבות השונות…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – האוצר
Read more about the article מצע מפלגת שחר בנושא – החינוך
Three gradutes friends in graduation gowns walking in campus.

מצע מפלגת שחר בנושא – החינוך

החינוך מהווה את שער הכניסה לחברה הישראלית, במסגרתו תלמידי ותלמידות ישראל לומדים אודות החברה, התרבות שלה, ההיסטוריה שלה והמאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל, לצד קיום לימודי ליבה המובילים את ישראל…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – החינוך

מצע מפלגת שחר בנושא – ביטחון פנים

ביטחון פנים חשוב לא פחות מביטחון חברתי, שכן מתן תחושת ביטחון במרחב הציבורי הוא זה אשר מתרגם בסופו של יום לאמון גובר במוסדות המדינה בכלל ובמשטרת ישראל בפרט. שנים רבות…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – ביטחון פנים
Read more about the article מצע מפלגת שחר בנושא – חוץ
Hands waving flags of Israel

מצע מפלגת שחר בנושא – חוץ

מדינת ישראל חווה ברבות השנים פגיעה משמעותית בתדמית וביכולת שלה לייצא את כוחה המדיני כלפי חוץ, בעיקר משום שמשרד החוץ ברבות השנים נושל מתפקידיו ותקציביו. נישול זה פוגע קשות ביכולת…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – חוץ

מצע מפלגת שחר בנושא – ביטחון

על אף היות המפלגה חברתית, חשוב עד מאוד להביא לידי ביטוי גם סוגיות ביטחוניות ומדיניות אשר עולות על הפרק. קיום יציבות ביטחונית ברמה הלאומית תוביל בתמורה ליציבות חברתית, באופן אשר…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – ביטחון

מצע מפלגת שחר בנושא – ממשלה ומשילות

דווקא משום חוסר היציבות הפוליטית המאפיינת אותנו בשנים האחרונות, מפלגת שחר חרטה על דגלה להביא ליציבות שלטונית ופוליטית, אשר תאפשר אריכות ימים לממשלות בעתיד תוך כדי לקיחה בחשבון של רצונות…

להמשך קריאהמצע מפלגת שחר בנושא – ממשלה ומשילות

מצע המפלגה לבחירות לכנסת ה-25

עקרונות כתיבת המצע בסיס המצע עומד על ארבעה עקרונות משמעותיים, המהווים שוני מהותי בין המפלגה לשאר המפלגות בארץ: מצע מבוסס ידע והבנה של השטח – המפלגה, בכיריה ואנשי השטח בקיאים…

להמשך קריאהמצע המפלגה לבחירות לכנסת ה-25

10 העקרונות של מפלגת שחר – כוח חברתי

1. כוח חברתי חדש נוביל כוח חברתי חדש המחבר ומקבץ את כל מי שמבקש ליצור במדינת ישראל חברה משגשגת, צודקת והוגנת, המבוססת על מצוינות, פיתוח ההון האנושי, ערבות הדדית ושווין,…

להמשך קריאה10 העקרונות של מפלגת שחר – כוח חברתי