מצע מפלגת שחר בנושא – תרבות וספורט

חברה אינה יכולה להתקיים מבלי שהיא תקיים עולם תרבותי וספורטיבי עשיר ומגוון, אשר משקף נאמנה את הגיוון הרחב הקיים בתוכה. היכולת של מדינה לייצר ולייצא את העולמות הללו משקף את המדינה כבעלת נכסים תרבותיים וספורטיביים, אשר בתמורה יוצרים תדמית חיובית כלפי המדינה.
ממשלות ישראל אפוא לא השכילו להשקיע בעולמות אלו מתוך בורות, אשר נסתר מעיניהם להבין את הפוטנציאל הגלום שבמתן עדיפות וייצוא תחומים אלו כלפי חוץ, על מנת לבסס את מדינת ישראל כמעצמה אזורית בתחומי התרבות והספורט ולאפשר בניית נרטיב חיובי כלפי מדינת ישראל

בניית תוכנית לאומית לתקצוב ענפי ספורט אולימפיים ופרא-אולימפיים

הספורט האולימפי והפרא-אולימפי הינו אמצעי השיווק הטוב ביותר שניתן להיעזר בו על מנת לייצא תדמית חיובית כלפי מדינת ישראל, לצד העובדה שהצלחה בענפים אולימפיים יוצרים גאווה לאומית ובניית מסורת ספורט ארוכת שנים. ההצלחות של השנים האחרונות מדגימות את היכולת של הספורטאים, אשר אם היו נתמכים על ידי המדינה ולא בידי גופים פרטיים היה אפשר להגיע להצלחות רבות ולייצר תשתית ספורט ארוכת שנים. מפלגת שחר רואה אפוא את הספורט האולימפי והפרא-אולימפי כמייצגים נאמנה וחיוביות של מדינת ישראל כלפי מדינות העולם ותפעל על מנת לבנות תוכנית חומש לתקצוב ענפי הספורט האולימפיים והפרא-אולימפיים, בהיקף של 300 מיליון ש"ח, אשר יאפשר הקמת והרחבת מתקנים, גיוס בעלי מקצוע, גיוס ספורטאי עבר לצוותי אימון ומתן תשלומים עבור ספורטאים אולימפיים ופרא-אולימפיים החברים בנבחרות ישראל. התוכנית גם תקים במקביל קרן השקעות לספורטאים, אשר יאפשר רכישת ציוד נחוץ ומימון נסיעות לתחרויות מחוץ לארץ.

הקמת אקדמיית ספורט בדרום הארץ במתווה "עיר הבה"דים"

כחלק מההזנחה של ממשלות ישראל את עולם הספורט, לא השכילה המדינה להשקיע בבניית תשתיות ומתחמי אימונים ברחבי הארץ על מנת להעניק את התנאים המיטביים להצלחה ספורטיבית. חוסר התייחסות זה משמר את המצב הקיים לפיו נבחרות ישראל תלויות בהצלחה רק באמצעות סיוע של גופים חיצוניים, אשר מספקים לרוב פתרונות הנמצאים מחוץ לארץ, במקום שימור הספורטאים בתחומי המדינה. מפלגת שחר רואה במתן כלים ספורטיביים ערך משמעותי להצלחת המדינה בעולם הספורט ומכאן שהיא תפעל לבניית תוכנית מפורטת ומתוקצבת אשר יהיה לה גיבוי בחקיקה ותקינה במידת הצורך. תוכנית זו תשאף להקים אקדמיה ספורטיבית בדרום הארץ, אשר למעשה יהיה מתחם ספורט ייעודי שיכיל את כלל התשתיות הנחוצות להכשרתן של נבחרות ישראל בענפי הספורט השונים. הדבר אפוא מחייב הפקעת שטחי אש מכוחות הביטחון, אך התמורה הספורטיבית והמדינית תהא משמעותית ותעלה על חסרונות הפקעת שטחי האש.

הגדלה משמעותית של מענקים וקרנות המדינה לעולמות התרבות

כיום, הסכומים אשר המדינה מעבירה לעולמות התרבות – לרבות עולמות התיאטרון, הספרות, הקולנוע והטלוויזיה – נמוכים באופן משמעותי ממקביליהם בשאר מדינות העולם, אשר לכל מובן שייצוא עולמות אלו לחוץ לארץ משנה את תדמית ישראל באופן חיובי ביותר. ישנן דוגמאות רבות לייצוא תרבות כאמצעי ליצירת תדמית חיובית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במספר רב של ענפים אשר מייצרים תהודה חיובית כלפי ישראל. מפלגת שחר מכבדת, מעריכה ומעודדת את היצירה ועולם התרבות ולכן תשאף להגדלה משמעותית של התקציב המשרדי בכלל והמענקים וקרנות המדינה בפרט, על מנת לאפשר ליוצרים מתחילים, וותיקים ופורצי דרך כאחד, להגשים את החזון היצירתי שלהם ולאפשר להביא לידי ביטוי את הגיוון התרבותי הקיים במדינה, תוך כדי חשיפת התרבות הישראלית להמונים בכלל האמצעים העומדים לרשותם ובסיועה של מדינת ישראל.

מיצוב ישראל כבירת אירועים אזורית

מדינות רבות בעולם השכילו למצב את עצמן כבירות אירועים ברמה האזורית והארצית, כאמצעי אשר יכול לייצר תדמית חיובית כלפי המדינה ולחשוף אותה להשקעות פנים וחוץ ולהוביל למינוף כלכלי. רבים הם סוגי האירועים אשר באמצעותם אפשר יהיה להגשים מטרה זו, אולם ממשלות ישראל בשנים עברו נמנעו מעידוד מופעים שכאלו, בעיקר מנסיבות הקשורות לעירוב של פוליטיקה ודת. מפלגת שחר רואה את ישראל כמעצמת אירועים אזורית ותפעל להקמת וועדה ציבורית בשיתוף גורמים ממשרדי התרבות והספורט והחוץ, על מנת לבנות תוכניות ארוכות טווח ליצירת וייבוא אירועים ספורטיביים ותרבותיים, כאמצעי ליצירת תדמית חיובית כלפי המדינה וחיזוק ההערכה של אזרחי המדינה כלפי עולמות הספורט והתרבות בעקבות חשיפה של אזרחי המדינה לאירועים מסוגים אלו.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – תרבות וספורט