מצע מפלגת שחר בנושא – תעסוקה

עולם התעסוקה עובר שינויים רבים ומצריך איזונים רבים גם בתוך החברה הישראלית. משך זמן עבודה ממושך, שכר שאינו עומד בהלימה ליוקר המחייה ומיסים גבוהים מידי הנגבים בעת קבלת השכר משפיעים לרעה על היכולת של הישראלי הממוצע להתמודד אל מול יוקר המחייה. פתרונות רבים וטובים קיימים לסוגיות אלו אולם דומה שממשלות ישראל, משרדי הממשלה וארגונים מובילים במשק אינם מוכנים לשנות את המצב הנתון ועל כן מפלגת שחר נדרשת לתת מענה מקיף לסוגיות אלו.

קיצור שבוע העבודה ל-4 ימים

מחקרים שנעשו במקומות עבודה שבהם עברו ל-4 ימי עבודה מראים שקיצור יום העבודה, ללא קיצור בשעות העבודה היומיות וללא קיצוץ בשכר, הובילו לעלייה משמעותית בתפוקות של החברות הללו לצד קיום איזון של חיי משפחה ועבודה זה לצד זה. מספר שעות העבודה השבועיות של ישראל ביחס לשאר מדינות ה-OECD הינו מהגבוהים ביותר – 42 שעות בישראל לעומת 33 שעות ב-OECD – מבלי שיש הוכחה ישירה שמספר השעות הגבוהה מוביל לעלייה משמעותית בתפוקות. מפלגת שחר תפעל לשינוי מצב עדין זה על ידי תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה, כך שמספר שעות העבודה היומי יהא 8 שעות ומספר שעות העבודה השבועי יהא 32 וימי המנוחה יהיו שישי, שבת וראשון, מבלי שהמעסיקים יוכלו לחרוג מתיקונים אלו. יובהר שכוחות הביטחון, מגזר ההיי-טק ועולמות הפנאי והתרבות יהיו פטורים מחוק זה, בכפוף להעלאת השכר בתחומים אלו. בנוסף, יוקם מערך פיקוח אשר יאפשר דיווח של עובדים במשק על חריגה מהחוק בחסות מקום העבודה כאשר הדבר יוביל להטלת עיצומים וקנסות כנגד גוף במשק אשר יעבור על החוק.

שינוי משמעותי במדרגות מס הכנסה והפרשות לביטוח לאומי

מרכיב משמעותי מהשכר מנותב עבור מס הכנסה והפרשות לביטוח הלאומי, באופן אשר מקצץ באופן משמעותי את השכר הסופי המתקבל בסוף כל חודש. הרעיון שלעצמו הינו חיובי, שכן החברה הישראלית מעוניינת בתמיכה ודאגה לאחר במחיר של מתן חלק משכרו לטובת מטרה זו, או אם חלילה האזרח הפשוט יזדקק לסיוע של הביטוח הלאומי ביום מן הימים. יחד עם זאת, ההפרשות משמעותיות כלפי בעלי הכנסה נמוכה ומצריך גם את השימוש במס הכנסה שלילי, כלומר נוצר מוסד תשלומים של המדינה על מנת לקבל הכנסות כלשהן. מתוך הבנה והצורך שבמתן תמריצים כלכליים לכניסה לשוק העבודה ומתוך הבנה שהכנסות המדינה יכולות להיווצר במדרגות שכר שונות, מפלגת שחר תפעל לתיקון חקיקה שבה מדרגות המס ישונו באופן משמעותי וכן ההפרשות לביטוח הלאומי יגדלו ככל שהשכר עולה, על פי ההצעה מטה:

גובה הכנסה חודשית

שיעור מס הכנסה

שיעור מס הפרשה לביטוח לאומי (כולל דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות)

10,000-14,999 ש"ח

0%

3%

15,000-19,999 ש"ח

5%

5%

20,000-24,999 ש"ח

10%

7%

25,000-34,999 ש"ח

20%

9%

35,000-54,999 ש"ח

30%

11%

55,000 ש"ח ומעלה

45%

13%

הגדלת שכר המינימום במשק ל-6,500 ש"ח

עליית יוקר המחייה מהווה נטל משמעותי עבור אלו המרוויחים שכר מינימום, אשר כיום עומד על 5,300 ש"ח ואין צפי שהוא ישתנה בתקופה הקרובה. על אף דיונים ומאבקים רבים של גורמים רבים, נראה שאין גורם אחראי במשק או בממשלה אשר מרימה את הכפפה ומוכנה להביא לשינוי מהותי בהגדלת שכר המינימום. זאת ועוד, גם אם עתידים להיות שינויים כאלו, הללו יבואו בפעימות ולא בפרק זמן מהיר למדי, באופן שבו עליית שכר המינימום עשוי להיות לא רלוונטי לאור עליית יוקר המחייה. מכאן שמפלגת שחר תפעל לתיקון החוק כך ששכר המינימום יעלה לגובה של 6,500 ש"ח והדבר יבוא לידי ביטוי בכלל אופני ההשתכרות: שכר חודשי, שכר יומי ושכר שעתי. זאת ועוד, תפעל המפלגה להרחבת מערך הפניות של משרד הכלכלה על מנת לאפשר דיווחים כנגד מעסיקים אשר אינם עומדים בתנאי החוק, כאשר הדבר יוביל להטלת עיצומים וקנסות כנגד המעסיק מפר החוק.

הרחבת מערך ההסבה ממקצועות "לואו-טק" למקצועות עתידיים

מקצועות העתיד מהווים סכנה משמעותית עבור בעלי מקצוע מתחומי "לואו-טק", כאשר הכוונה בעיקר לעובדי מפעלים אשר עבודתם נעשית באמצעים מתקדמים יותר ואשר מאיימים על מקום עבודתם. במרבית מדינות העולם נערכים לבואו של ההיי-טק כמנוע אשר מחליף עובדים במקום העבודה, אולם דומה שמדינת ישראל אינה ערוכה לעניין, שכן ממשלות ישראל לא השכילו לתכנן תוכניות שכאלו. מפלגת שחר תכין את הקרקע למצב זה על ידי בניית תוכנית עבודה בשיתוף משרד הכלכלה, שבמסגרתה ינותבו משאבים להכשרת כלל עובדי התעשייה לקראת כניסתו של עולם ההיי-טק למסגרות העבודה השונות, ובמידת הצורך אף תפעל ליצירת מנגנון הכשרות מקצועיות בדומה לאלו אשר נעשות בשירות התעסוקה הישראלי.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – תעסוקה