מצע מפלגת שחר בנושא – שוויון מגדרי

שוויון מגדרי מהווה בסיס חשוב מאוד להקמת המדינה: נשים היו שותפות משמעותיות בבניין הכוח המדיני והחברתי, לצד היותן חלוצות ופורצות דרך יחד עם מקביליהם הגברים. ברבות השנים אפוא צומצם השוויון המגדרי מנסיבות אשר אינן מתיישבות עם המציאות ואינן לוקחות בחשבון את צרכי המינים השונים. לצערנו, על אף קיומן של מפלגות וממשלות אשר נשאו את דגל השוויון המגדרי כדגל מדיניות מרכזי, ניכר שאין שינוי מהותי כלפי שני המינים באופן אשר ייצר שוויון ואחידות.
מפלגת שחר רואה בשוויון זה ערך משמעותי לקיומה של חברה הוגנת, צודקת ובת-קיימא ותפעל לצמצום משמעותי של הפערים הללו, אשר באים לידי ביטוי הן ברמת המדיניות והן ברמה הכלכלית.

צמצום פערי שכר ושיפור תנאי העסקה

פערים הנוגעים למקצועיות ושכר נובעים מתפיסה שגויה את מקומה של האישה במשק, אשר קובעת שאישה מסוגלת לעבוד פרק זמן קצר יותר ביום עבודה ממקבילה הגבר משום נסיבות חיים אשר חובה עליה למלא, לרבות דאגה לתא המשפחתי ו/או נסיבות בריאותיות המונעות תפקוד רציף בדומה למקבילה הגבר. חוסר התחשבות זו מובילה לפגיעה בשתי רמות משמעותיות: (1) פגיעה כלכלית כתוצאה ממספר ימי עבודה נמוך יותר; (2) פגיעה מקצועית כתוצאה מהגעה לתקרת זכוכית, משום היות האישה בעלת תפקיד מסורתי בחברה הישראלית. מפלגת שחר רואה ומאמינה בפיתוח משמעותי של נשים במשק הישראלי ומשכך תפעל לחקיקת תוספות לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, אשר ייתן מענה לשתי הסוגיות שצוינו לעיל: (1) קיום חובה למעסיק למתן פיתוח מקצועי והרחבת סל התפקידים המוצעים לאישה, על מנת שאפשר יהיה להגיע לשוויון מגדרי במחלקות ובאגפים; (2) קיום חובה למעסיק לפתוח משרות אם בדרגות בכירות, כך שמספר האימהות הנמצאות בדרגות גבוהות תהא זהה למספר הגברים הנמצאים בדרגות גבוהות.

קידום ייצוג שוויוני ברשימות מועמדים בבחירות לרשות המקומית/אזורית ולכנסת ישראל

נשים מהוות את מרב האוכלוסייה בארץ, כאשר הן מהוות 51% מהאוכלוסייה נכון לשנת 2022. זהו אפוא מרכיב משמעותי וחשוב בחברה אשר מעוניינת בהמשך קיומה, אך בד בבד האישה אינה נתפסת תמיד במרכז המדיניות ואין היא נלקחת בחשבון כאשר אנו מעוניינים לתכנן או ליישם מדיניות חדשה. הדבר בא לידי בכל רמות המדיניות ובכלל המשרדים הממשלתיים, אשר עדיין מסתכלים על האישה כמרכיב נוסף בחברה במקום היותה מרכיב מרכזי ומשמעותי בחברה. הדבר מתרחש בעיקר משום שנשים אינן נמצאות במוקד הכוח ובתהליכי קבלת החלטות בכלל הרמות ובפרט ברמה המקומית והלאומית. מתוך חשיבות עצומה ורצון להביא את האישה למרכז הבמה ועל מנת לייצר מדיניות שוויונית אשר לוקחת בחשבון את צרכי נשות ישראל, תפעל המפלגה לחקיקת חוק ייצוג שוויוני ברשימות מועמדים, כך שכל גוף הרואה את עצמו מתמודד בבחירות המקומיות/אזוריות או הארציות מחויב בייצוג שוויוני מלא ברשימה ומיקום מספר זהה של גברים ונשים במקומות ריאליים וראשוניים. יובהר שרשימות מועמדים אשר לא ייעשו כן ייפסלו אוטומטית מהתמודדות בבחירות.

תקופת לידה נפרדת לאבות

התקופה שלאחר הילודה הינה תקופה מרגשת ומיוחדת במינה, אשר כל אחד מההורים מעוניין לקחת חלק בו. זוהי תקופה שמביאה לידי ביטוי את השוויון בהורות ומתן הזדמנות שווה לכל הורה לחוות את התקופה מחד ומאידך לבנות את התא המשפחתי במשותף. התקופה הזאת אפוא אינה ניתנת באופן שוויוני בתא המשפחתי שנוצר: אימהות מקבלות חופשת לידה לתקופה משמעותית בזמן שהאבות אינם מקבלים כלל או נעזרים בימי חופשת הלידה של האישה, כך שהאישה מחויבת בחזרה לעבודה. הלכה למעשה, התא המשפחתי מתחילתו מפוצל בין שני ההורים ואינו מאפשר ריכוז מאמצים להקמת תא משפחתי משותף. מפלגת שחר רואה במשפחה ובבניין תא משפחתי מאוחד ערך עליון וחשוב מאין כמותו ומכירה בצורך בשוויון מגדרי בנושא חשוב זה. מכאן שהמפלגה תפעל לתיקון חקיקה אשר יאפשר יציאה משותפת של ההורים לחופשת לידה במתווה הדומה לנשים כיום: 3 חודשים על חשבון המעסיק ו-3 חודשים על חשבון ההורים, אם הללו בחרו בכך. בכך נבטל את הצורך בחלוקה בחופשת הלידה בין ההורים וניצור שוויון מגדרי אמיתי בבניין הכוח המשפחתי.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – שוויון מגדרי