מצע מפלגת שחר בנושא – רווחה

מהות קיומה של מדינת ישראל תלויה במידת השירותים החברתיים שהיא מציעה, באמצעות מוסדות הרווחה ושלוחותיה. רבים הינם האוכלוסיות אשר נזקקות לסיוע של מוסדות חשובים אלו, אולם דומה שממשלות ישראל לדורותיהן לא משכילות להביא תקצוב ראוי ותוכניות עבודה אשר יובילו לרמת ביטחון גבוהה במערכת הרווחה. חובה עלינו כחברה לתת מענה תמידי וצמוד לאוכלוסיות אשר זקוקות לסיוע הרווחה ולתת להם את כלל האמצעים והדרכים להשיג את זכויותיהם ולדאוג לצרכיהם.
מפלגת שחר רואה במוסדות הרווחה מוסדות דגל, כך שהמפלגה תדרוש את התיקים הנוגעים למוסדות אלו, לשם שינוי משמעותי כלפי אוכלוסיות הזקוקות לשירותי מוסדות הרווחה.

ביטול משמעותי של ההפרטה במערכות הרווחה

שנים רבות מדי השקיע משרד החינוך בהפרטת שירותי הרווחה לגופים שונים ועמותות שונות, מתוך תפיסה שישויות אלו מסוגלות לתת מענה מקצועי רחב למדי כאשר המשרד מתפקד כמפקח (רגולטור) בלבד. ואולם כפי שניתן לראות במספר רב מדי של מקרים, ישויות אלו פועלות ברבים מהפעמים משיקולים כלכליים בלבד ולא משיקולים של רווחה ודאגה לפרט. מפלגת שחר רואה ברווחה של הפרט מעלה ראשונה מסוגה ותפעל לשילוב כלל הישויות הללו אל תוך משרד הרווחה, כאשר הידע המקצועי אשר נצבר בקרב ישויות אלו יהווה בסיס לעשייה עתידית של המשרד כלפי כלל האוכלוסיות הזקוקות את שירותי הרווחה וכן יאפשר פיקוח הדוק ביותר אודות הנעשה במוסדות לזכאי משרד הרווחה ברחבי הארץ.

שינוי משטר הזכאויות בביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו משמעותי באופן שאינו משתמע לשתי פנים עבור אזרחי ישראל, אולם ניכר שהביורוקרטיה משתלטת ומונעת קבלת זכאויות מלאות. הביטוח הלאומי, לצערנו, מבצע עינוי זכויות חמור כלפי אזרחי ישראל, כאשר הוא מונע מאזרחים לקבל את זכויותיהם באופן מלא. הכוונה הינה למניעה של הביטוח הלאומי לקבלת כפל זכויות והטבות נוספות מהביטוח הלאומי, כאשר הביטוח הלאומי יעניק זכות ו/או הטבה אחת בלבד על אף שישנם אזרחים הזכאיים לקבל מספר זכאויות ו/או הטבות. מפלגת שחר תפעל אפוא לשינוי המצב האבסורדי בו אזרחים אינם זכאים למלוא זכויותיהם, כך שתחייב בחקיקה את הביטוח הלאומי למתן כפל זכאויות / הטבות, במקביל למתן היקפי סיוע באופן בלתי תלוי מקבלת הזכאויות / ההטבות האחרות. הלכה למעשה, כל אזרח אשר זכאי לזכאות או הטבה או סיוע כלשהו מהביטוח הלאומי, יקבל אותו באופן מלא, בלי התניות ובלי פשרה ובחירה שבין הטבה כזאת או אחרת.

שינוי אופן הנגשת ומימוש הזכויות של הביטוח הלאומי

אזרחים רבים מדי אשר נזקקים לשירותי הביטוח הלאומי, לרבות בסוגיות הקשורות בוועדות הביטוח הלאומי או בקבלת זכאויות והטבות כלשהן, אינם מקבלים מידע והדרכה מספקת מהביטוח הלאומי אודות הדרכים למימוש הזכויות המגיעות מכוח חוק או תקנה. מצב זה מוביל להגדלה משמעותית של מספר הפונים למוסדות פרטיים מחוץ לביטוח הלאומי, אשר בתמורה לקבלת הזכאות או ההטבה הללו לוקחות עמלה שאמורות להיכנס לכיסו של האזרח הפשוט. לא ייתכן שהביטוח הלאומי יאפשר הליכים שבהם ניתן לקבל זכאויות רק באמצעות פנייה לגופים פרטיים. מפלגת שחר תפעל לשינוי בספר התקציב של הביטוח הלאומי, על ידי פתיחת תקן סמכ"ל מערך הנגשת זכויות ואגף אשר ישרת תחתיו, בו יעזור האגף למימוש מלא של הזכויות המגיעות לאזרח על ידי פניות יזומות, כמו גם סיוע בטיפול סוגיות משמעותיות אשר אינן מקבלות מענה משאר האגפים של הביטוח הלאומי.

ביטול הוועדה הבין-משרדית והעברת זכאים לטיפול משרד הרווחה

אוכלוסיות הנמנות עם בעלי לקויות נפשיות קלות (לרבות לקות למידה ודומיו) עוברים מסכת ייסורים בה הם תלויים בהמשך טיפול בגיל 21 על ידי וועדה בין-משרדית המשותפת למשרדי הרווחה והבריאות. מסכת זו כוללת דיונים ארוכים מדי על פני משך זמן רב מדי, כאשר במקביל בעל הלקות הנפשית כלוא ואינו יכול להתפתח אישית ומקצועית עד קבלת החלטה בעניינו. מתוך דאגה לאוכלוסייה מיוחדת זו, תפעל מפלגת שחר לביטול הוועדה הבין-משרדית כך שכלל האוכלוסייה הזו תעבור לטיפולה המיידי של משרד הרווחה בהגעת בעל הלקות לגיל 21, באופן אשר יאפשר טיפול שוטף, מהיר וחיוני לטובת בעל הלקות והכנסתו למסגרת מתאימה לצרכיו.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – רווחה