מצע מפלגת שחר בנושא – פנים

השלטון המקומי הוא פונקציה משמעותית אשר לא מקבלת משמעות מיוחד בקרב האזרח הפשוט, אך כן חשוב לתת לנושא זה תשומת לב משמעותית: מדובר בפונקציה אשר קשורה ליום יום שלנו ואשר יש לה השפעה על כל חלקי החיים במרחב העירוני. מכאן שחשוב להתייחס למרחב העירוני ולרשויות המקומיות והאזוריות כאילו הן הממשלות המקומיות, שכן יש צורך בקיום מינהל ציבורי תקין לצד ווידוא שאין ניצול לרעה של הרשויות המקומיות והאזוריות, אשר חלילה ינצלו כספי ציבור לצרכים אישיים.
מפלגת שחר רואה חשיבות בטוהר מידות ציבורי ובקיום מינהל תקין, בעיקר משום שתחום הרשויות המקומיות לעיתים רבות מדי פרוץ. מכאן שיש צורך לתת מענה מקיף ומשמעותי על מנת למנוע פגיעה במרחב המקומי, על ידי מתן מענים לסוגיות בוערות ברשויות המקומיות.

הגבלת כהונת ראשי רשויות ל-10 שנים

זמן ממושך מדי בעמדת כוח, כפי שידוע לכל, יוצר מצב לפיו אנשי ציבור נאחזים במשרות בכל מחיר, שכן המשרה מובילה לסטטוס משמעותי בקרב החברה. אותו רצון להחזקה בעמדת הכוח מובילה את מרבית ראשי הרשויות לפעול במגוון אמצעים לא חוקיים – לעיתים פליליים – על מנת להחזיק במושכות הכוח. ממשלות ישראל אפוא לא פעלו בנושא על אף המקרים הרבים הידועים בציבור לפיו ראשי רשויות משתמשים בכוחם ומעמדם לביצור תפקידם. מתוך הכרה וחשיבות שבטוהר מידות ציבורי, מינהל תקין והבטחת כניסתם של אושיות חדשות למרחב הפוליטי המקומי, מפלגת שחר תפעל לתיקון חקיקה אשר יגביל את כהונת ראשי הרשויות ל-10 שנים או שתי קדנציות – המוקדם מביניהם. כך ניתן יהיה להבטיח רציפות שלטונית מחד ומאידך לאפשר את כניסתם של שחקנים חדשים המעוניינים בשינוי פני המרחב המקומי.

העסקה ישירה של גזברים על ידי משרד הפנים

כיום גזברי רשויות מועסקים על ידי ראש הרשות במכרז פומבי, כאשר לעיתים יכול להיווצר מצב שגזבר הרשות הינו מקורב באופן כזה או אחר על ידי ראש הרשות. מצב שכזה מהווה ניגוד עניינים חמור, בנוסף לעובדה שהגזבר יכול להשתמש בכספים על פי רצונו של ראש הרשות ומבלי שהגזבר יבקר על המהלך ומבלי שמבקר הרשות יוכל להשפיע באופן מהותי על החלוקה התקציבית. מכאן נובע שתפקיד הגזבר ברשות המקומית מחזיק בכוח משמעותי, אך הוא אינו מפוקח כיאות על ידי משרד הפנים. מפלגת שחר תפעל לשינוי המצב הקיים על ידי תיקון חקיקה ותקינה שיחייב את ראש הרשות לבחור מתוך מאגר קיים של גזברים המאושרים על ידי משרד הפנים, אשר עברו סינון קפדני ואינם בעלי עבר פלילי. זאת ועוד, גזברים יסיימו את תפקידם ברשות נתונה בתום קדנציה ויעברו לרשות אחרת בתום תקופת הבחירות ברשויות המקומיות, בכפוף לאישור של המועצה המקומית אליה מועמד הגזבר.

שינוי תקציבי תמיכה לרשויות סוציו-אקונומיות

תקציבי תמיכה הניתנים לרשויות בעלות מעמד סוציו-אקונומי נמוך מאפשר הפניית תקציבים לשם שיפור השירותים הניתנים לתושב, אשר אמור בדרך כלל להינתן על ידי הרשות המקומית או האזורית. עצם הקצאת התקציבים אפוא מוביל לשתי בעיות עיקריות: ראשית, חלק מהכסף אינו מנותב למקומות הנכונים משום שהוא אינו "צבוע" – כלומר לא מפורט מהות התקציב שמועבר לרשות; שנית, התקציבים ניתנים לכלל הרשויות בארץ מבלי מתן תשומת לב למדד הסוציו-אקונומי, כך שרשויות עשירות עשויות לקבל תקציבי תמיכה על חשבון רשויות חלשות. מפלגת שחר רואה חשיבות עליונה ביצירת חברה מאוזנת ושוויונית יותר גם ברמה המקומית ותפעל לשינוי חקיקה, תקינה והוראות מנכ"ל משרד הפנים, כך שתקציבי התמיכה יינתנו באופן בלעדי לרשויות בעלות מעמד סוציו-אקונומי 5 ומטה. יובהר שתקציבי התמיכה יינתנו רק לרשויות אשר הראו מיצוי כלכלי או סיימו בהצלחה תוכניות הבראה.

סיום חקיקה מלאה של "חוק הוויזות"

"חוק הוויזות" הינו הליך חקיקה המאפשר כניסה של ישראלים לארצות הברית ללא ויזה, שכן החוק מאפשר שיתוף פעולה וידע בין שתי המדינות. חוק זה יוצר את התשתית שבאמצעותה אפשר יהיה לסיים הליך ארוך טווח בו ישראל תוכל להיכנס לרשימה מצומצמת של מדינות המאושרות על ידי ארצות הברית לכניסה לשטחה ללא צורך בהליך הוצאת ויזה. לצערנו, משחקי כוח ואגו מנעו את השלמת החקיקה, מה שעוצר לחלוטין את התהליך אל מול ארצות הברית. מפלגת שחר רואה את עצמה כמפלגה הפועלת למען כל אזרחי המדינה ומשכך תפעל לסיום חקיקה מלאה של "חקו הוויזות", בלי קשר להיות המפלגה בקואליציה או באופוזיציה, מתוך הבנה שמדובר בהזדמנות ייחודית המאפשרת הקלה משמעותית עבור אזרחי ישראל בהגעה לארצות הברית, לצד הרחבת מערכת היחסים בין שתי המדינות.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – פנים