מצע מפלגת שחר בנושא – ממשלה ומשילות

דווקא משום חוסר היציבות הפוליטית המאפיינת אותנו בשנים האחרונות, מפלגת שחר חרטה על דגלה להביא ליציבות שלטונית ופוליטית, אשר תאפשר אריכות ימים לממשלות בעתיד תוך כדי לקיחה בחשבון של רצונות החברה הישראלית בשינויים פוליטיים.

צמצום מספר משרדי הממשלה ל-20 ואף פחות מכך

משרדי ממשלה רבים מדי מקבילים ומשיקים לעבודתם של משרדים אחרים, דבר אשר מוביל לכפל תפקידים, הגדלה משמעותית ולא נחוצה של השירות הציבורי, קיום תופעות פסולות דוגמת גיוס מקורבים פוליטיים וכן לבזבוז משאבים משמעותי של כספי הציבור. חלק ממשרדי הממשלה נולדו בחטא או משום גחמות פוליטיות בזמנים עברו, אשר לצערנו ממשלות אחרות לא השכילו לסגור משרדים ממשלתיים או לאחדם תחת גוף אחד, למען שמירת המשאבים הציבוריים ומתן קשב מרוכז לפעילויות הממשלה עבור הציבור. מפלגת שחר תפעל לביטול משרדים ממשלתיים או הכפפתם למשרדים חזקים ומשמעותיים, מתוך אמונה שיש צורך משמעותי בצמצום מספר משרדי הממשלה כאמצעי להקלה פיננסית על הציבור ועל מנת לאגם משאבים למטרות חשובות יותר מאשר שימור משרדים ממשלתיים. לשם כך, מפלגת שחר תקצה חבר כנסת מטעמה אשר ישמש כשר במספר משרדי ממשלה, אשר כל תפקידו יהיה לסגור או לאחד משרדי ממשלה בפרק זמן של עד שנה וחצי מיום הקמת הממשלה. חבר הכנסת מטעם מפלגת שחר יחתום על מסמך משפטי המאשר שכניסתו לתפקידים מוגבלת בזמן ושתכליתו יהיה ביטול או איחוד משרדי ממשלה וכן יתחייב שבתום התקופה המוגדרת לעיל הלל יתפטר מכל תפקידיו כשר ויחזור לכנסת ישראל כחבר כנסת מן המניין.

איסור מעבר בין מפלגות לאחר כינון הכנסת

לצערנו, בשנים האחרונות התפתחה תופעה מתסכלת למדי שבה חברי מפלגות שונות משנים את דרכם מספר רגעים לאחר תום הבחירות ולאחר כניסתם לכנסת ישראל, באופן אשר מוביל לתחושה בציבוריות הישראלית המזלזלת בכנסת ישראל, נבחריה והתהליכים הדמוקרטים שעוברים בה. לא חסרות דוגמאות לאירועים שקרו בשנים האחרונות וניכר שמדובר בסוגייה משמעותית אשר דורשת מענה חוקי עם הגבלות משמעותיות על חברי כנסת. מכאן שמפלגת שחר תפעל לחקיקה אשר מבטלת את האפשרות לחברי כנסת להתפצל מסיעתם באופן מיידי לאחר תום תקופת הבחירות וכן לא תאפשר לחברי כנסת לעבור בין סיעות הבית. החקיקה תוביל את חבר הכנסת הפוטנציאלי לבחירה של אחת משתי אפשרויות: פרישה מרצון או הכרזה על פיטורין על ידי הסיעה בכנסת – קרי ביטול המצב הקיים בו חבר כנסת מוגדר כ"פורש" אך עדיין יכול לפעול במסגרת כנסת ישראל. זאת ועוד, החקיקה תאפשר שבאם חבר הכנסת פוטר על ידי הסיעה בכנסת, ייאסר עליו להתמודד לכנסת בשנית בכל רשימה באשר היא לתקופה של לא פחות מ-3 שנים מיום פיטוריו מכנסת ישראל.

חובת התפטרות לחברי כנסת שנכנסו באמצעות החוק הנורבגי במהלך תקופת הבחירות

תופעת כניסת של חברי כנסת למשכן הכנסת משום "החוק הנורבגי" מתרחבת, לאור הנסיבות הפוליטיות שנוצרו בשנים האחרונות. בעוד שעיקרון החוק הנורבגי מקובל על מפלגת שחר ומהווה היגיון לאור הצורך של השרים לעסוק בענייני משרדם בה בעת שחברי הכנסת הנכנסים במקומם עסוקים בעבודת הכנסת, ההשלכה הכלכלית של חברי כנסת אלו במהלך תקופת הבחירות נאמדת בעשרות מיליוני שקלים ומהווה בזבוז משאבים אדיר עבור חברי כנסת שאינם יכולים להשפיע במהלך תקופת הבחירות, עקב פיזור הכנסת. מפלגת שחר תפעל לתיקון החוק, כך שחברי כנסת שנכנסו באמצעות החוק הנורבגי יפוטרו מיידית לאחר פיזור הכנסת, על מנת למנוע בזבוז כספי ציבור שבאמצעותם משולם שכר חבר הכנסת, עוזריו ולשכתו.

ביטול חוק הפלת מממשלה באי-העברת תקציב

תקציב המדינה מהווה את הכלי החשוב ביותר בקביעת מדיניות: הוא זה שקובע לאן כספי הציבור מנותבים, לאילו מטרות, באילו אופנים ומה אמור להיות התוצר הסופי. התקציב – הלכה למעשה – מהווה את מכשיר המדיניות והמצפן של הממשלה והקואליציה לביצועה כל פעולותיה והוא זה שמאפשר קיום של חברה בריאה לטווח זמן ארוך. יחד עם זאת, התקציב היווה מכשיר פוליטי משמעותי כאשר חברי כנסת נמנעים מלהעביר את התקציב, לרוב מנסיבות קנטרניות, אישיות ופרסונליות אשר אין להן קשר וזיקה לאידיאולוגיה ודעה אמיתית על התקציב, סעיפיה ומרכיביה. אנו רואים בתקציב המדינה כלי חיוני לקיומה של חברה ומפלגת שחר תפעל לתקן את החוק המאפשר הפלת ממשלה בהינתן אי העברת תקציב, כך שלא ניתן יהיה להפיל את הממשלה באם לא יועבר התקציב במועדים הקבועים בחוק. התיקון חיוני לשם שמירה על הסדר הפוליטי ומניעת שימוש בתקציב המדינה כמנוף לחץ וכלי פוליטי. הגיעה העת שהחברה הישראלית תהא זכאית לתקציב אשר אינו מונע משיקולים פוליטיים אינטרסנטיים צרים, אלא בתקציב אשר בא בהסכמה עם כל סיעות הבית ומאפשר קיום ומימון של תהליכים ארוכי טווח.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – ממשלה ומשילות