מצע מפלגת שחר בנושא – החינוך

החינוך מהווה את שער הכניסה לחברה הישראלית, במסגרתו תלמידי ותלמידות ישראל לומדים אודות החברה, התרבות שלה, ההיסטוריה שלה והמאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל, לצד קיום לימודי ליבה המובילים את ישראל בחזית אומות העולם. קיום מערכת חינוך איתנה דורשת אפוא מערכת שאליה מתנקזים אנשים חדשים עם שאיפות ורצונות, לצד ריענון המערכת לשם הזרמת אנשים חדשים לתחום.
כמפלגה אשר יושב ראשה היה איש חינוך בעברו, נושא החינוך הינו נושא דגל אשר מורם אל על. מתוך רצון וצורך מהותי בשינוי משמעותי במערכת החינוך והנגשת המערכת לכלל חלקי האוכלוסייה, המפלגה מציעה את הפתרונות הבאים כאמצעים לשיפור משמעותי של החינוך בחברה הישראלית.

שינוי מבנה החופשות ותחילת שנת הלימודים

שנים רבות מדי שנושא החופשות עולה לסדר היום הציבורי טרם תחילת כל שנת לימודים, באופן אשר לעד מאיים על פתיחת שנת הלימודים. הרצון של המפלגה לסייע למורים עולה בקנה אחד עם הרצון והצורך האדיר של המפלגה לדאוג גם לאוכלוסיית ההורים, כאשר ימי החופשה ובעיקר תקופת החופש הגדול אינו מאוזן בין ההורים למורים. המצב כיום מייצר כעס וניכור כלפי מורים מחד ורצון עז לפתור את הסוגייה מאידך.
אשר על כן ומתוך ראייה כוללת הדואגת לצרכי המורה בפרט והמשק הישראלי בכלל, מפלגת שחר תפעל ליישום חקיקה או תקינה המשנה את מתווה החופש הגדול, כך שהלימודים יחלו באוקטובר ויסתיימו באוגוסט, בדומה ללוח החופשות בזרם החרדי. בנוסף, תציע המפלגה לשנות באופן מהותי את ימי החופשות, כך שמספר ימי החופש של המורים לכל היותר פי 1.5 ממספר ימי החופשה המקסימלי במשק, קרי 47 ימי חופש.
חשוב אפוא להבהיר שכל שינוי במבנה החופשות הינו תלוי בהעלאת שכר המורים המתחילים ל-12,000 ש"ח נטו , מורים עם (25 – 35) שנות וותק יקבלו 20,000 ש"ח נטו והעלאת המשכורת ב-300 ש"ח כל שנת לימודים חדשה.

מורים עם וותק 30 שנה ומעלה יפרשו מהמערכת ויקבלו 

  1. מענק של 300,000 ש"ח חד פעמי .
  2. הפנסיה שלהם תהיה 85% מהמשכורת בשנה האחרונה .

מורה יוצא לפנסיה אחרי 20 שנות וותק על בסיס משרה מלאה .

מספר התלמידים בכיתה לא יעבר 25 תלמידים .

מתן מענקים לפי ביצועים למורים מצטיינים ולא רק לפי וותק

מנהג השירות הציבורי לפיו שכר המורה עולה עם וותק באופן בלעדי הינו משמעותי לשם שמירת כוח אדם ראוי, מצטיין ומוביל ובהחלט מגיע למורי ישראל להרוויח ולפרנס את משפחתם בכבוד. אין חולק על הדבר. יחד עם זאת, מורים צעירים אשר נכנסים למערכת אינם מתוגמלים כראוי, שכן משכורת הבסיס שלהם נמוכה ואפשרויות הקידום המקצועיות שלהם לא תמיד זמינות. מתוך רצון להוקיר ולעודד כניסה של כוח אדם חדש, צעיר ורענן למערכת החינוך, מפלגת שחר תציע בספר התקציב להכניס לבסיס החישוב מענקי הצטיינות, אשר יוענקו באופן חד פעמי למורים מצטיינים אשר משקיעים בתחומם ומציגים תוצאות פדגוגיות מהמעלה הראשונה, בגובה של 5,000 ש"ח. המדדים והחלוקה הסופית תקבע ותתבצע על ידי וועדה ציבורית המורכבת ממנהל המחוז במשרד החינוך, נציג מוועד ההורים הארצי, נציג מהסתדרות המורים ונציג מארגון המורים.

מערכת חינוך ממלכתית בלבד

במערכת החינוך הישראלית קיימים זרמי חינוך רבים מדי, אשר אינם עולים בקנה אחד עם תפיסת החינוך של האבות המייסדים של מדינת ישראל, אשר ראו בחינוך ככלי אשר מייצר שוויון ובסיס התחלתי משותף לכלל חלקי החברה הישראלית. לצערנו, מערכת החינוך הישראלית מפוצלת לזרמים רבים מדי אשר אינם מקבלים מספיק תקצוב, השקעה ותשומת לב פדגוגית, באופן אשר יוצר סרבול וחוסר אחידות פדגוגית וחברתית. מפלגת שחר תפעל לתיקון המצב על ידי שינוי חקיקה שיביא לכדי מיצובם של 5 זרמי חינוך ממלכתיים ומוכרים בלבד, בעוד ששאר זרמי החינוך לא יהיו מוכרים על ידי משרד החינוך ויצאו אל מחוץ לחוק. זרמי החינוך הממלכתיים היחידים אשר יהיו חוקיים הינם כדלקמן: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-חרדי (עם הפרדה עדתית) וערבי.

מיצוב משרד החינוך כמעסיק היחיד בתחום החינוך

גורמים רבים מדי מעורבים כיום בהעסקתם של גורמי חינוך בשלל רמות, החל מהגנים ועד לתיכונים. ערב רב של גורמים אשר אינם נמנים כגורמי חינוך רשמיים – לרבות עיריות ועמותות חינוך – יוצרים מצב תעסוקתי לא שוויוני כלפי אנשי חינוך אשר מועסקים באמצעים אלו, שכן עובדי משרד החינוך זכאים לזכויות מלאות בעוד שעובדי חינוך אשר אינם נמנים עם משרד החינוך נפגעים באופן משמעותי מתת זכויות והגנה תעסוקתית ומשפטית. מתוך רצון לייצר אחידות ושוויון בין כלל עובדי החינוך בישראל, מפלגת שחר תפעל לשינוי חקיקה אשר יכיר בכל עובדי ההוראה – לרבות סייעות, גננות, מורים ואנשי מנהלה – כעובדי משרד החינוך בלבד, כך שמשרד החינוך יהא בעל הסמכות היחיד אשר יעסיק עובדי חינוך ויוציא את עולם החינוך מידי עמותות ורשויות אשר אינן שמות את העובד החינוכי במרכז.

שינוי משמעותי של הליך הבחירה וההעסקה של מנהל מוסד חינוכי

מנהל המוסד החינוכי הינו אחד משלל פונקציות משמעותיות במרחב החינוכי, אולם ייחודו של המנהל הינו ביכולת ההובלה של המוסד החינוכי אל עבר עתיד פדגוגי טוב יותר. על אף שמנהל המוסד אמור להיות הדמות הסמכותית ביותר במוסד החינוכי, ראשי רשויות לא פעם בוחרים במקורבים או באושיות אשר אינם מקצועיים או מוכשרים דיו על מנת להעז להוביל לשינויים במוסד החינוכי ולפעול לשיפור פדגוגי וחברתי. לא פעם הליך בחירת המנהל נגוע בשיקולים זרים, אשר חשוב עד מאוד לנטרל אותם. מתוך הבנה של מציאות זו ורצון להוביל לקיומה של מערכת חינוך נקייה משיקולים זרים, מפלגת שחר תפעל לקידום חקיקה אשר תשנה באופן משמעותי את הליך הבחירה וההעסקה של מנהל מוסד חינוכי: (1) ביטול מוסד המכרזים ברשויות המקומיות לבחירת מנהל מוסד חינוכי; (2) הקמת מאגר מנהלים ארצי במשרד החינוך אשר כניסתו יחייב עמידה בתנאי סף של משרד החינוך; (3) הקמת הרכב וועדה לבחירת מנהל מוסד חינוכי, אשר יורכב ממנכ"ל משרד החינוך, מנהל המחוז במשרד החינוך אליו מיועד המנהל ומפקח מחוז במשרד החינוך אשר אינו נמצא במחוז אליו מיועד המנהל; (4) הגבלת כהונה של מנהל מוסד חינוכי ל-5 שנים מבלי אפשרות לחזור לאותו מוסד בעתיד, כאשר לאחר מכן יועבר המנהל למוסד חינוכי אחר בהתאם לצורכי משרד החינוך ותוך לקיחת רצונות המנהל.

ביטול הפסיכומטרי והנגשת האקדמיה

הפסיכומטרי מהווה מבחן כניסה למוסדות אקדמאיים, כאשר ברבות השנים נהיה המבחן לערך עליון במקום מתן תשומת לב לציוני התיכון. מצב זה, לפיו הפסיכומטרי מהווה פרמטר חשוב ביותר בכניסה לאקדמיה, פוגע בשני מישורים משמעותיים: ראשית, הוא מהווה חסם כלכלי בכניסה לאקדמיה, שכן הקורסים מהווים נטל כלכלי משמעותי על אזרחים טריים בתחילת דרכם לאחר השירות הצבאי; שנית, הוא מהווה חסם חברתי בכניסה לאקדמיה, שכן ישנם פערים חינוכיים-גיאוגרפיים משמעותיים בין חלקי הארץ אשר מובילים לפערים בציוני התלמידים בתיכון. משום התפיסה שלנו בשוויון כלפי כל, מפלגת שחר תפעל ליישום חקיקה המבטל את הפסיכומטרי ומאפשר כניסה למוסדות אקדמאיים על בסיס ציוני הבגרות בלבד, כאשר במקביל תקים המפלגה שדולה בכנסת לכינוס בכירים בעולם האקדמיה לשם יצירת מתווה מוסכם המאפשר את כניסתם של תלמידים לאקדמיה גם ללא ציון בגרות גבוהה בעולמות תוכן מסוימים.

הפחתה משמעותית של שכר הלימוד לתואר הראשון בכפוף לתעסוקה במקצוע התואר

שכר הלימוד מהווה קושי כלכלי לשתי אוכלוסיות משמעותיות: הראשונה הינה לצעירים אשר ידם אינה משגת להגיע לסכומים משמעותיים המאפשרים לשלם את שכר הלימוד ולהתקיים בכבוד במקביל ללימודיהם, ושנית סטודנטים הלומדים כבר היום במקצועות אקדמיים לתואר ראשון, אשר סובלים מאותם בעיות גם לאחר שהללו הצליחו להשיג סכומים אלו. הפתרון של מרבית הסטודנטים הוא אחד משניים: או להימנע מלימודים אקדמאיים בכלל או לא לעסוק במשרה הנוגעת לתחום הלימודים שלהם, מצב אשר מוביל למקצועיות נמוכה ביותר בקרב סטודנטים המסיימים את התואר הראשון. מפלגת שחר תפעל לצמצום משמעותי בנטל הכלכלי ובמקביל תעודד סטודנטים לעסוק בתחום לימודיהם על מנת לצבור ניסיון תעסוקתי משמעותי בעת סיום לימודיהם, על ידי שינוי מדיניות ממשלתית המציעה הנחה בגובה שכר הלימוד עבור סטודנטים אשר עוסקים בתחום התואר הראשון, בהיקף של לפחות 90 שעות חודשיות:

שנת התואר

גובה ההנחה המוצעת

סך שעות תעסוקה מינימלי לקבלת ההנחה (חודשי)

ראשונה

40%

שנייה

50%

90

שלישית ומעלה

60%

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – החינוך