מצע מפלגת שחר בנושא – הגנת הסביבה

נושא זה מהווה נדבך משמעותי בראייה שלנו את הסביבה שבה אנו חיים, אשר לצערנו אינו מקבל תשומת לב משמעותית הן ברמה המדינית והן ברמה הציבורית. ממשלות ישראל בעבר ובהווה לא השכילו לבצע שינויים משמעותיים בסוגיות הנוגעות להגנת הסביבה, משום חוסר הבנה מהותי שפעילויות שאנו עושים כיום ישפיעו באופן משמעותי על האופן שבו דור העתיד יחיה בישראל בפרט ובאזור בכלל. נכון הוא הדבר ששינוי משמעותי מצריך שיתוף פעולה עולמי, אך אכן ניתן לבצע מספר פעולות ברמה המדינית על מנת לשפר משמעותית את אורך החיים שלנו.
מפלגת שחר רואה בהגנת הסביבה נושא משמעותי אשר יש לתת עליו תשומת לב ודגש מיוחד במינו, מתוך הכרה והבנה שיש בידינו את האמצעים והכלים לבצע שינויים משמעותיים בתחום זה, בעידוד החברה הישראלית אשר כיום מעוניינת בשימור הסביבה ופיתוחה למען עתיד טוב יותר.

צמצום משמעותי של המשלוחים החיים

משלוחים חיים מהווים אמצעי ייבוא של חיות לצורכי רבייה, אשר אמורים להגדיל את כמות הבשר והחלב הנצרכים במשק. זהו אפוא אמצעי אשר נעשה במקביל לייבוא מוצרי בשר וחלב מחו"ל אך פי כמה מונים יותר אכזרי ופוגעני כלפי בעלי החיים. שילוחים אלו מהווים פגיעה אנושה בחיות המובלות באמצעים אלו אשר לא פעם גורמות למיתה שלהם, דבר אשר אינו עולה בקנה אחד עם ערכי החברה בכלל וערכי היהדות בפרט. זאת ועוד, ממשלות ישראל בעבר פעלו לצמצום משלוחים חיים, אך הללו נבלמו על ידי משרד החקלאות מנסיבות פוליטיות. מפלגת שחר דואגת עמוקות לשלומן של בעלי החיים ותפעל להשלמת החקיקה להפסקת ייבוא עגלים וטלאים לשחיטה בארץ בתוך 3 שנים מיום יישום החקיקה, החלטה אשר נתקבלה עוד בשנת 2018 על ידי וועדת השרים לחקיקה. כתחליף למשלוח חי וכפי שהובהר קודם לכן, תפעל המפלגה להקצאת משאבים לצורכי מחקר ופיתוח של "בשר מעבדה", אשר בשאיפה יהווה תחליף ראוי בתוך עשור לבשר מן החי.

הגדלה משמעותית של אורך החוף הפתוח לציבור

אורך חוף הים של מדינת ישראל הינו בערך 200 קילומטרים, אולם רק 20 קילומטרים מהם פתוחים לציבור ומוכרזים, כאשר השאר אינם מוכרזים או מופקעים על ידי מוסדות וגופים שקיבלו את אישור המדינה או על ידי מועצות מקומיות ואזוריות. המשמעות של צמצום רצועת החוף הפתוחה לציבור הרחב מובילה הן לצפיפות משמעותית והן לפגיעה ביכולת השימור בחי ובצומח בשם אינטרסים מדינתיים או מסחריים. מפלגת שחר לא מוכנה לקבל מצב לפיו החוף, אשר הינו משאב ציבורי, יהא חסום בפני הציבור הרחב והיא תפעל בשיתוף פעולה עם משרדי הגנת הסביבה והפנים, גופים סטטוטוריים ועמותות, לשם הכנה והוצאה לפועל של תוכנית חומש היקפית, אשר תוצאותיה יהיו אלו: (1) הגדלת אורך החוף הפתוח לציבור ל-150 קילומטרים; (2) הרחקה של כל בנייה הצמודה לקו החוף למרחק של לפחות קילומטר; (3) הפקעה של כל רצועת החוף על ידי המדינה ופתיחתו לציבור ומתן שימוש רק לצרכי ביטחון ואנרגיה ובהיקף מצומצם; (4) סגירת בתי עסק לא חוקיים אשר פועלים בקו החוף; (5) הקמת מרכזים ייעודיים המחנכים ופועלים לשימור החי והצומח.

מיצוב ישראל כמעצמה אנרגיה מתחדשת אזורית

מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל מציב אותה בעמדה נהדרת לחיזוקה כשחקנית אזורית אשר שולטת בשוק האנרגיה המתחדשת. על פניו, אין שום מניעה מצד מדינת ישראל להשקיע משאבים בקידום אנרגיה מתחדשת – בעיקר זו המופקת מהשמש – ולאפשר הוספת מקורות אנרגיה אשר בתורם יורידו משמעותית את התשלום עבור החשמל ובמקביל תצמצם את הפקת האנרגיה הנעשית מדלקים שונים. על אף החלטות ממשלה רבות מדי בנושא זה, דומה שאין השקעה רצינית בעניין מצד משרדי הגנת הסביבה והאנרגיה ועל כן חשוב לקדם נושא זה ולהפוך את ישראל למעצמה אזורית. על מנת להגשים מטרה זו ומתוך אמונה של מפלגת שחר ביכולת של ישראל להפוך למעצמת אנרגיה מתחדשת אזורית, תפעל המפלגה להכנה והוצאה לפועל של תוכנית חומש מקיפה, הכוללת את הבאים: (1) הקצאת תקציבים ייעודיים לפיתוח ומחקר של אנרגיות מתחדשת ובפרט בתחום הסולארי, לצורך הרחבת ידע לשימור אנרגיה סולארית; (2) הקצאת תקציבים ייעודיים להשקעה בתשתיות אנרגיה מתחדשות, לרבות על ידי הקמת רשת רחבה של פאנלים סולאריים בדרום הארץ ובניית תשתית טעינה חשמלית ארצית לרכבים חשמליים על בסיס תחנות הדלק הקיימות.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – הגנת הסביבה