מצע מפלגת שחר בנושא – בריאות

מדינת ישראל מציגה מודל בריאות מהמתקדמות בעולם, בה אזרחי ישראל זכאים לבריאות מהמעלה הראשונה בעולם ומהמתקדמים ביותר משאר מדינות העולם. יחד עם זאת, במדינת ישראל קיימים פערים משמעותיים בכוח האדם פר נפש, בציוד הרפואי הניתן בין המרכז לפריפריה ומתן הכבוד אשר מגיע לצוותים הרפואיים, אשר פועלים לילות כימים למען בריאותם ורווחתם של אזרחי ישראל.
בריאות מהווה נושא משמעותי ביותר עבור מפלגת שחר וככזה נפעל כל זמן וכל עת על מנת לשפר את מערך הרפואה, תוך כדי שמירה על כוח האדם הפועל בתוכה.

תיקון ויישום הסכם המתמחים

ההסכם אל מול המתמחים שנחתם אל מול משרדי הבריאות והאוצר היוו – לראשונה אי פעם – תקדים עבור המתמחים, אשר עובדים מספר שעות רב מדי ובתנאים אשר אינם תואמים את שוק העבודה של המאה ה-21. הצורך באיזון שבין עבודה לבית, כמו גם הצורך שבהכשרה מקצועית מיטיבה ולא ארוכה מדי, הובילה אפוא להסכם אשר לצערנו אינו מיושם מנסיבות הקשורות בתקציבים, כעס של רופאים וותיקים כלפי רופאים צעירים ופוליטיקות פנים-מערכתיות. מפלגת שחר תפעל לתיקון ויישום הסכם המתמחים, כך שמתמחים בכל התחומים ובכל הארץ יעברו למתווה משמרות של עד 16 שעות בלבד בכל תקופת ההתמחות, בכפוף להתחייבות לעבודה במערכת הרפואה הציבורית לפרק זמן של לא פחות מ-15 שנים. כך ניתן להבטיח שהמתמחים יקבלו איזון בין עבודה לבית, מבלי שהדבר יפגע בהכשרתם ובמקביל אפשר יהיה להזרים כוח אדם צעיר ואיכותי למערכת הבריאות לטווח זמן ארוך מאוד.

שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה של אחים ואחיות

תנאי ההעסקה של האחים והאחיות לא השתנו באופן משמעותי בשנים האחרונות, על אף שהללו מופקדים על בריאות הציבור והיוו כוח חלוץ בתקופת הקורונה. עבודתם מלווה בקושי משמעותי אשר מצריכה תשומת לב כל זמן וכל עת, אולם נראה שהדבר אינו משתקף בתנאי ההעסקה אשר כאמור לא שופרו בשנים האחרונות. מפלגת שחר תפעל לשיפור תנאי ההעסקה של האחים והאחיות על ידי יישום תוכנית המשותפת למשרדי הבריאות והאוצר והסתדרות האחים והאחיות בישראל, אשר תעלה את שכר האחים והאחיות המעשיים (ללא תואר) והמוסמכים (בעלי תואר) המתחילים (עד 3 שנות ניסיון) ב-50%, כאמצעי למשיכת כוח אדם איכותי למערכת הבריאות הציבורית.

מתן הקלות משמעותיות בכניסה למערכת הרפואה הציבורית

סוד גלוי הינו שמערכת הבריאות סובלת שנים ארוכות מדי ממחסור חמור בכוח אדם, בין אם משום נסיבות תקציביות ובין אם משום נסיבות פוליטיות. ממשלות ישראל לדורותיהן לא השכילו לעבוד בשיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים לשם הגדלת מצבת כוח האדם במערכת הבריאות, אם הגורמים הרלוונטיים לעניין היו פועלים למתן הקלות משמעותיות בכניסה ללימודי רפואה בארץ ולקבלת בוגרי רפואה מחו"ל. רבים הם המכשולים שרופאים לעתיד נתקלים באקדמיה הישראלית בכניסתם למערכת הציבורית ויש לתת מענה מיידי לעניין. מפלגת שחר תפעל להגדלת מצבת כוח האדם של מערכת הרפואה הציבורית, בשיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים, על ידי הורדת הדרישות לקבלה למסלולי רפואה בארץ, לרבות הורדת תנאי הסף ויצירת אחידות במבחן מו"ר. בנוסף, תפעל המפלגה למתן הקלות משמעותיות בקבלת סטודנטים מסיימי מסלולי רפואה בחו"ל, על ידי ביטול הבחינה הנהוגה על ידי משרד הבריאות ובדיקת כישוריהם בתוך המערכת הרפואה הציבורית תוך כדי ההתמחות.

קידום חקיקה למאסר משמעותי בגין תקיפת עובדי רפואה

האלימות התפשטה לכיוונים רבים מדי בחברה הישראלית כאשר לצערנו הדבר נכון גם במערכת הבריאות הציבורית. מיותר לציין כי מדובר בתופעה מזעזעת אשר יש לעקור אותה מן השורש, בטח כאשר מדובר בעובדי רפואה אשר אמונים על שמירת בריאות הציבור. לא ייתכן שנקום חדשות לבקרים ונשמע אודות תקיפות של צוותים רפואיים, מבלי שהדבר יקבל מענה ראוי. מפלגת שחר תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לגרום להיעלמות התופעה, על ידי קידום חקיקה שבמסגרתו יינתן תקופת מאסר מינימלית של 10 שנים במקרה של תקיפת עובדי רפואה, בנוסף למתן קנסות לבתי החולים בגובה של כל ציוד שהושמד במהלך התקיפה. זאת נעשית על מנת להרתיע ולעקור מן השורש את התופעה המקוממת הזאת, אשר אין לה מקום בחברה הישראלית.

מתן עדיפות לאומית לרפואה פריפריאלית

שנים רבות מדי שאנו עדים לפערים משמעותיים בין המרכז לפריפריה, גם בכל הנוגע למכשור רפואי. פערים אלו באים לידי ביטוי בתורים ארוכים מדי עבור שימוש במכשירים רפואיים בפריפריה מאשר במרכז, באמון ציבור נמוך מאוד במוסדות רפואה פריפריאליים ובחוסר יכולת לתת מענה רפואי משמעותי בפריפריה, כך שחולים נאלצים לנדוד לבתי חולים המרוחקים מיישוב מגוריהם לשם קבלת טיפול רפואי הולם. מתוך דאגה עמוקה לאזרחי ישראל אשר ידם אינם משגת לגור במרכז הארץ, מפלגת שחר תפעל בשני מישורים משמעותיים על מנת להנגיש את הרפואה ליישובי הפריפריה: (1) הגדלת בסיס התקציב למשרד הבריאות וייעוד כספים לבתי חולים בפריפריה, לשם פיתוחם ורכישת ציוד מתקדם; (2) הקמת שני בתי חולים חדשים לשם הגדלת זמינות השירותים הרפואיים. הראשון יוקם ברמת הגולן והשני יוקם במרחב שבין שדה בוקר לנאות סמדר.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – בריאות