מצע מפלגת שחר בנושא – ביטחון

על אף היות המפלגה חברתית, חשוב עד מאוד להביא לידי ביטוי גם סוגיות ביטחוניות ומדיניות אשר עולות על הפרק. קיום יציבות ביטחונית ברמה הלאומית תוביל בתמורה ליציבות חברתית, באופן אשר יניב פירות לחברה כולה.

קידום וביצוע רפורמות משמעותיות באגף השיקום במשרד הביטחון

חברה חזקה ביטחונית חייבת להבטיח יציבות חברתית למשרתיה, הן בסדיר והן במילואים, וכן להבטיח שבעת צרה למדינה תהיה את כלל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לאפשר לכוחותינו לחיות בשלום לצד העבר הביטחוני. נושא אגף השיקום עלה לא פעם במספר מקרים, כאשר הזלזול והניכור כלפי בוגרי כוחות הביטחון בא לידי ביטוי באופן משמעותי אשר מערער את תפיסת החברה הישראלית אודות שירות בכוחות הביטחון בכלל ואודות היכולות של המדינה לדאוג לאזרחיה ביום שלאחר תום השירות הביטחוני. מתוך דאגה עמוקה לכוחות הביטחון, מפלגת שחר תפעל ללא לאות לקידום וביצוע רפורמות משמעותיות באגף השיקום במשרד הביטחון, לרבות על ידי הקלה משמעותית של הנטל הביורוקרטי שבוגרי כוחות הביטחון עוברים על מנת להוכיח את פגיעתם משירותם הביטחוני. הרפורמות מחייבות שינוי משמעותי בהרכבים של הוועדות השונות, שינוי המאפיינים להכרה בבוגר כוחות הביטחון כנפגע שירות, הפסקת הכרה בנפגעי שירות באחוזים (קרי: מתן 100% הכרה או כלל לא) והנגשה משמעותית של הזכויות המגיעות לנפגעי שירות ביטחוני.

הגדלת משכורות החיילים השוטרים והסוהרים ב-30% וקיצוץ משכורות בכירים ב-20%

יציבות ביטחונית מחייבת גם שוויון והוגנות חברתית כלפי כלל האזרחים המשתתפים בבניין הכוח הביטחוני. שנים רבות מדי שמנגנוני הביטחון ובראשם משרדי הביטחון וביטחון הפנים הפעילו מנגנונים ומהלכים אשר אינם מעוגנים בחוק, על מנת להעלות את שכר הבכירים ומאידך לא להעלות באופן משמעותי את שכר החיילים, השוטרים והסוהרים המשרתים בשירות חובה או קבע ראשוני. מצב זה מוביל הן לניכור של האוכלוסייה הצעירה כלפי גופי הביטחון והן לבריחת חומר אנושי אשר הינו משמעותי להמשך בניין הכוח של מערכת הביטחון הישראלית. מתוך הכרה בצורך בשוויון והוגנות כלפי כלל המשרתים ולא רק כלפי הבכירים שבהם, מפלגת שחר תפעל להעלאת שכר החיילים, השוטרים והסוהרים, עד דרגת סגן / רס"ר ומקביליו ב-30% במספר פעימות עד לשנת 2025 וכל גידול בשכר ייעשה באופן טבעי אחת ל-3 שנים. במקביל תפעל המפלגה לצמצום שכר הבכירים מדרגת תא"ל ומעלה ב-20% במספר פעימות עד לשנת 2025, וכן יחוקק חוק המגביל את שכר המשרתים, כך ששכר בעל הדרגה הגבוהה ביותר יהיה מקסימום פי 20 משכר בעל הדרגה הנמוכה ביותר.

קידום האינטרסים של משפחת השכול

שנים רבות מדי משפחת השכול – לרבות ההורים, האלמנות, היתומים והאחים – סובלת מחוסר תשומת לב ציבורית ופוליטית, שכן הדאגה כלפי המשפחות הללו מתנקזת ליום אחד בלבד ולא למשך כל ימות חייהם. משפחות אלו איבדו את היקר להם מכל, אך התייחסות המדינה כלפי המשפחות לוקה בחוסר משמעותי, בעיקר לאור העובדה שאגפי משרד הביטחון אינו מתאים את זכויות המשפחות השכולות בהתאם לרוח התקופה, שכן חישוב הזכאויות נעשה על בסיס חוקים ישנים וחישובים ארכאיים ובלי שום התאמה למאה ה-21. זאת ועוד, משרד הביטחון אינו מכיר עדיין בתאים משפחתיים מורכבים ואינו מוכן לתת זכאות לאוכלוסיות מיוחדות, מטעמים משפטיים יבשים בלבד. מצב זה – הלכה למעשה – הורס את התא המשפחתי, אשר אינו יציב מלכתחילה עם מות קרוב המשפחה. מתוך הכרה בכאב ובשכול אשר לעולם לא יסתיים, מפלגת שחר תפעל בכל אמצעי העומד לרשותה להביא לידי ביטוי את קולם של משפחות השכול ולפעול ללא תנאי וללא סייג לשיפור תנאיהם והרחבת סל הזכאויות לכלל התא המשפחתי, מבלי שימת דגש לניסוחים משפטיים יבשים. הלכה למעשה, הדבר מחייב את מפלגת שחר להשלים את חקיקת "חוק האחים השכולים", תיקון ויישום השונה ממסקנות הוועדה הציבורית לענייני יתומים, תיקון חוקי זכאויות לאלמנות ומתן מענה רחב יותר להורים שכולים.

השבת השבויים והנעדרים

אין נוראי יותר מכל מאשר הלא נודע, בטח ובטח כשהדבר נוגע ליקרים לנו מכל ובבנים הטובים אשר נשארו מאחור מסיבות אי אלו ואחרים. חמור שבעתיים הינה העובדה שממשלות ישראל לדורותיהם לא פעלו בשום אמצעי להשבת הבנים הביתה ולא הפעילו את מרב הכלים העומדים לרשותם על מנת להפעיל לחץ להשבת הבנים, גם באמצעים נחושים יותר. ההימנעות והפחד של ממשלות ישראל מהשבת הבנים בכל האמצעים העומדים לרשותם, מהווה פגיעה אנושה בביטחון של משרתי כוחות הביטחון בהמשך עשייתם ובביטחון של המועמדים לשירות הביטחון בכניסתם לשירות הצבאי. כתנאי לכניסתה לממשלה תדרוש מפלגת שחר לכנס מחדש את צוות השרים לענייני שבויים ונעדרים והמפלגה תהא מובילה משמעותית בתהליך זה, מתוך אמונה שחובה עלינו להחזיר את בנינו הביתה, תוך כדי שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשות מדינת ישראל על מנת לעשות כן.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – ביטחון