מצע מפלגת שחר בנושא – איגודי עובדים

העבודה המאורגנת בארץ הינה אבן יסוד במשק הישראלי, שכן הוא מבטיח תנאי תעסוקה המאפשרים קיום בכבוד, לצד מתן הגנה משפטית כנגד מעסיקים הפוגעים בזכויות העובד הפשוט. זוהי אפוא מערכת חשובה מאין כמותה אשר אמונה על כבוד העובד מחד ומאידך מגדירה קווים ברורים למעסיק אודות הזכויות והחובות של העובד. יחד עם זאת, איגודי העובדים בשנים האחרונות סובלים הן מתת-ייצוג משום התעלמות של מוסדות איגודי העובדים הגדולים במשק והן מאי יציבות תעסוקתית, בעיקר משום שאין עליהם שום חסות או יישות משפטית המגינה על זכויותיהם.
מפלגת שחר שואפת אפוא להוות בית פוליטי לכלל העובדים במשק הישראלי בשם הצורך והרצון להגן על זכויותיהם ולאפשר להם לעבוד ולחיות בכבוד.

שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה של מצילי בריכות ברשויות המקומיות

תנאי ההעסקה של מצילי הבריכות לא השתנו בשנים האחרונות, על אף שהללו מופקדים על הביטחון והבריאות שלנו בחודשי הקיץ. עבודת המציל קשה ומצריכה תשומת לב כל זמן וכל עת, אולם נראה שהדבר אינו משתקף בתנאי ההעסקה אשר כאמור לא שופרו בשנים האחרונות. מפלגת שחר תפעל לשיפור תנאי ההעסקה של המצילים על ידי יישום תוכנית מקיפה הכוללת: (1) הכרה במקצוע מציל בריכה והסדרתו כמקצוע המחויב ברישום, כאמצעי לגיוס כוח אדם איכותי; (2) העלאת שכר מציל מתחיל ל-60 ש"ח לשעה והוספת 2 ש"ח עבור כל שנת וותק; (3) שמירת וותק למצילים בעת מעבר למקום עבודה אחר, כל עוד מדובר על תעסוקה בעולם ההצלה.

שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה של נהגים בתחבורה הציבורית

נהגים בעולם התחבורה הציבורית סובלים באופן דומה למדי מסוגיות הקשורות בעולם ההצלה, בעיקר בנושאים הקשורים בשכר הוגן ושמירת וותק. חברות ההסעות כיום מנסות למשוך את הנהגים על מנת להשלים חוסרים משמעותיים לשם הגדלת היקף האוטובוסים העירוניים והבין-עירוניים, אולם ניכר שהמאמצים הללו אינם מספיקים על מנת לאפשר גיוס כוח אדם תוך כדי שימור תנאים נאותים. מפלגת שחר תפעל לשיפור תנאי ההעסקה של הנהגים בתחבורה הציבורית, על ידי יישום תוכנית מקיפה הכוללת: (1) העלאת שכר הנהגים ל-70 ש"ח והוספת 2 ש"ח עבור כל שנת וותק; (2) ווידוא מתן זמני מנוחה במסגרת ההפסקות הניתנות לנהגים, על ידי פריסת פקחים של משרדי התחבורה בתחנות מנוחה ברחבי הארץ; (3) בניית תוכניות הסבה מקצועיות לעת כניסתם של אוטובוסים אוטונומיים למרחב התחבורה הציבורי.

שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה של סייעות בגנים ובתי הספר

לצערנו, אף הסייעות – אשר מהוות גורם חינוכי משמעותי ברמה האישית לילד המוצמד וכמודל לדוגמה אישית עבור הכיתה שבמסגרתה הסייעת עובדת – סובלות באופן משמעותי מפגיעות תעסוקתיות, בעיקר בכל הנוגע לשכר הוגן וצבירת וותק. חוסר מתן מענה לאוכלוסייה זו פוגעת באופן משמעותי ביכולת לתת חינוך ממעלה ראשונה עבור ילדי ישראל ומוריד באופן משמעותי את מספר הסייעות המוכנות להיכנס למערכת החינוך. מפלגת שחר תפעל לשיפור תנאי ההעסקה של הסייעות, על ידי יישום תוכנית מקיפה הכוללת: (1) הכפפת הסייעות למשרד החינוך; (2) העלאת שכר הסייעות ל-8,000 ש"ח בכפוף להעלאת אחוז המשרה; (3) מתן אפשרות לצבירת וותק ללא איפוס בעת מעבר לחיק ילד אחר; (4) קבלת שכר בפגרת הקיץ, בדומה למורות במערכת החינוך.

חקיקת "חוק פגיעה בנותן שירות לציבור"

מקרי האלימות כלפי מקצועות אשר משרתים נאמנה את הציבור אולם אינם נמנים עם עובדי מדינה – דוגמת נהגים – גדלים באופן משמעותי משום היות החברה אלימה יותר וסבלנית פחות. ההידרדרות המוסרית של החברה לצד הגידול המשמעותי במקרי האלימות כלפי נותני השירות הציבורי מהווים פגיעה אנושה במרקם החברתי ומחייבים עונשים משמעותיים כלפי אלו הפוגעים בנותני שירות אלו. מפלגת שחר רואה בחומרה את עליית מקרי האלימות כלפי נותני השירות הציבורי ותפעל לחקיקת "חוק פגיעה בנותן שירות לציבור", כך שאדם התוקף עובד הנותן שירות לציבור ואינו עובד מדינה, יהיה צפוי לעונש מינימלי של 5 שנות מאסר וקנס כספי בגובה הנזק שנגרם, מבלי מתן מבלי מתן שיקול דעת משמעותי לשופטי ישראל.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – איגודי עובדים